Polityka prywatności


Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób mostbet.com.pl (“Operator”) wykorzystuje informacje i dane podane przez użytkownika, aby umożliwić nam zarządzanie relacjami użytkownika z Operatorem.

Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem strony mostbet.com.pl lub w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Przesyłając informacje za pośrednictwem tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie ze strony internetowej lub przekazywanie nam swoich danych osobowych w inny sposób.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić pewne informacje o użytkowniku, które obejmują:

 • Informacje podawane przez użytkownika podczas wypełniania formularzy lub inne informacje podawane za pośrednictwem tej witryny internetowej lub poczty elektronicznej.
 • Korespondencja za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków komunikacji.
 • Szczegółowe informacje o wizytach użytkownika w witrynie, w tym lokalizacja, nazwa użytkownika i inne dane.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania – informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail

Dane osobowe – adres e-mail

Podstawy prawne – dokumenty statutowe (założycielskie) operatora

Rodzaje przetwarzania danych osobowych – zbieranie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, niszczenie i depersonalizacja danych osobowych

Ujawnianie informacji

Mamy prawo do przekazywania informacji o użytkowniku, w tym jego danych osobowych, policji w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw i prania pieniędzy.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do spełnienia w całości wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail Operatora z dopiskiem “Aktualizacja danych osobowych”. na adres e-mail Operatora SUPPORT@MOSTBET.COM z dopiskiem “Aktualizacja danych osobowych”.

Przechowywanie i przetwarzanie danych

Zakazy ustanowione przez osobę, której dane dotyczą, dotyczące przekazywania (z wyjątkiem udzielania dostępu), a także przetwarzania lub warunków przetwarzania (z wyjątkiem dostępu) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innym interesie publicznym. dane osobowe dopuszczone do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innym interesie publicznym, określonych przez prawo

Podczas przetwarzania danych osobowych Operator zapewnia poufność danych osobowych

Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych. chyba że okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów prawa, umowy, której stroną, beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane dotyczą. podmiot danych osobowych.

Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody osoby, której dane dotyczą, cofnięcie zgody przez osobę, której dane dotyczą lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wykrycie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą

Podmioty danych osobowych mają prawo do:

 • do otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa. Informacje są przekazywane podmiotowi
  Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przekazywane przez Operatora w przystępnej formie i nie zawierają danych osobowych dotyczących innych osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem przypadków, w których istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. W przypadkach, gdy istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji i procedurę ich uzyskiwania określa ustawa o danych osobowych;
 • Do żądania od operatora wyjaśnienia jego danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia ich w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, bezprawnie uzyskane lub nie są niezbędne do określonego celu przetwarzania, a także do podjęcia środków przewidzianych przez prawo w celu ochrony ich praw;
 • Nałożyć warunek uprzedniej zgody przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu towarów, prac i usług;
 • Do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;

Podmioty danych osobowych są zobowiązane do

 • podać Operatorowi prawdziwe dane na swój temat;
 • Poinformowania Operatora o doprecyzowaniu (aktualizacji, zmianie) swoich danych osobowych.

Pliki cookie

Plik cookie to mały, prosty plik, który jest przesyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia.
Zapisane w nim informacje mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub serwery odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie

 • Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i przechowywanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy użytkownikowi odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej, a na przykład produkty pozostaną w koszyku do czasu ich opłacenia. w koszyku do momentu zapłaty. Możemy umieszczać te pliki cookie bez zgody użytkownika.

Statystyczne pliki cookie

 • Używamy statystycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie z witryny przez naszych użytkowników. Za pomocą tych statystycznych plików cookie uzyskujemy informacje o korzystaniu z z naszej strony internetowej. Prosimy o zgodę na umieszczanie statystycznych plików cookie.

Włączanie/wyłączanie i usuwanie plików cookie

 • Za pomocą przeglądarki internetowej można automatycznie lub ręcznie usuwać pliki cookie. Można również określić, że niektóre pliki cookie nie mogą być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej tak, aby za każdym razem, gdy plik cookie jest umieszczany, użytkownik otrzymywał odpowiedni komunikat. odpowiedni komunikat. Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki.

Należy pamiętać, że nasza witryna może nie działać prawidłowo, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie w przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po uzyskaniu zgody użytkownika podczas ponownej wizyty na naszej stronie.

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na stronie internetowej, która zacznie obowiązywać po opublikowaniu zmienionej polityki prywatności.

Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod następującym adresem https://mostbet.com.pl/politika-konfidencialnosti/.

Zarejestruj się i odbierz 1400 zł bonusu od MostBet

A note to our visitors

Ta strona internetowa zaktualizowała swoją politykę prywatności zgodnie ze zmianami w prawie Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych, dla wszystkich członków na całym świecie. Zaktualizowaliśmy również naszą Politykę prywatności, aby zapewnić użytkownikom więcej informacji na temat ich praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z aktualizacjami dotyczącymi plików cookie, których używamy i informacji, które zbieramy na naszej stronie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą zaktualizowaną politykę prywatności.

Polityka prywatności